LUDZIE DLA LUDZI

„Ludzie dla ludzi” – uczestnicy ruchu niepodległościowego w 20 rocznicę Obrad Okrągłego Stołu.

 

W 2009 roku minęła 20. rocznica obrad Okrągłego Stołu. Większość z nas była bądź jest świadkami przemian jakie dokonują się od czasu pierwszych wolnych wyborów w powojennej historii Polski. Ten dynamiczny proces i upływ lat bardzo często powodują, że w cieniu pozostają bohaterowie tamtych lat – osoby związane z ruchem niepodległościowym, niekoniecznie te z pierwszych szeregów. Realizując ten projekt chcieliśmy pokazać ich sylwetki, życie codzienne, przypomnieć zakurzone opowieści z przed dwudziestu, trzydziestu lat. Chcieliśmy również zapytać ich co sądzą o efektach jakie przyniosły ich działania.

Jako osoby ledwo pamiętające tamte wydarzenia, poznawaliśmy ludzi zaangażowanych w ruch niepodległościowy, którzy mieszkają tuż za rogiem. Chcąc zaprezentować portret fotograficzny tego pokolenia chcieliśmy oddać im należne miejsce.

Wystawa podsumowująca projekt była prezentowana od października do listopada 2009 roku, na placu AK w Mielcu.

Projekt został sfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego.