ZMIANA RÓL

„Zmiana ról” była trzecim z kolei  projektem, wspólnie zrealizowanym przez dwa  środowiska – artystów skupionych wokół krakowskiej Fundacji Imago Mundi i Kolektywu Visavis oraz fotografów z JARTE.

 

Tematem projektu realizowanego na Podkarpaciu było pojęcie ekonomii społecznej oraz sfer życia jakich ona dotyka. Uczestnicy podjęli się dokumentowania zjawiska integracji ludzi oraz korzyści płynących z takich działań, pokazania pozytywnego wpływu jednostek czy niewielkich społeczności na otaczającą nas rzeczywistość. Fotografowie badali miejsca i środowiska, w których rozwinęła się współodpowiedzialność i aktywność obywatelska.

Każdy autor wybrał inny temat i stylistykę wykonania, jednak zdjęcia łączy prostota i bezpretensjonalność. Są to zarówno obserwacje osób, które na co dzień mieszkają na Podkarpaciu, jak i ludzi z zewnątrz, patrzących z innej perspektywy. W efekcie powstała obserwacja współczesnego życia publicznego, w którym obywatele przejmują odpowiedzialność za rzeczywistość społeczną, gospodarczą i kulturalną.