Dzięki głosom podkarpackich organizacji Kinga Bielec, prezeska JARTE, została członkinią Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego 3 kadencji w obszarze „Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe”.

Wyniki głosowania: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/4456-wyniki-glosowania-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-podkarpackiego-2

Kinga prosi o kontakt podkarpackie organizacje, ich liderów i członków, w sprawach dotyczących potrzeb i inicjatyw z obszaru kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Szczególnie interesują ją uwagi i oczekiwania co do programu „Mecenat kultury” Województwa Podkarpackiego. W ramach tego programu organizacje otrzymują dofinansowanie na organizację przedsięwzięć kulturalnych.

Kontakt poprzez email: jarte@jarte.org

Dziękujemy za głosy oddane na Kingę.