13 czerwca 2016 na corocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE przyjęliśmy sprawozdania Zarządu za ubiegły rok i wybraliśmy jego nowy skład.

Walne Zebranie odbyło się w naszym lokalu przy ul. Chałubińskiego 6. Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015, które zostały przyjęte przez obecnych na WZ członków stowarzyszenia jednogłośnie.

W tym roku upłynęła trzyletnia kadencja obecnego Zarządu, dlatego kolejnym punktem był wybór jego nowego składu. W głosowaniu jawnym zdecydowaliśmy, że przez najbliższe trzy lata skład Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE będzie wyglądał następująco:

 

Krzysztof Gładysek – prezes zarządu

Katarzyna Michońska – wiceprezeska zarządu

Monika Sołek – wiceprezeska zarządu

 

W związku z rezygnacją Jarka Sobola z członkostwa w stowarzyszeniu, przeprowadziliśmy również wybory uzupełniające na członka komisji rewizyjnej. Został nim Paweł Wolanin.

Nowy Zarząd JARTE dziękuje dotychczasowemu – Kindze Bielec, Justynie Pomykale i Kubie Michońskiemu za dużo pracy włożonej w rozwój naszego stowarzyszenia i ma nadzieję, że nadal będą robić świetną robotę.