KONTAKT / M4 2016

KOORDYNACJA M4 I KONTAKT Z MEDIAMI
Kinga Bielec  /  kinga.bielec@jarte.org  /  +48 601 050 954

SPRAWY FINANSOWE
Katarzyna Michońska  /  michonskasia@gmail.com  /  +48 500 208 063