WOLONTARIAT

 

Czy czujesz chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego?
Czy odczuwasz potrzebę kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości?
Czy odczuwasz chęć bycia potrzebn(ą)ym?
Czy masz chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych?

Możemy zaproponować Ci udział w różnych inicjatywach w ramach Wolontariatu.

Zgłoś się do nas i działaj z nami!