Stowarzyszenie Kulturalne JARTE bierze udział w edycji wiosennej programu stażowego Narodowego Centrum Kultury. Do 1 marca prowadzony jest nabór na stronie www.nck.pl

Jesteś studentem? Artystą lub humanistą? Chcesz zdobyć praktykę zawodową? Nabór prowadzi Narodowe Centrum Kultury do 1.03

Staże w instytucjach kultury zakładają umożliwienie studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz zapewnienie instytucjom kultury możliwości pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

Działanie jest skierowane do studentów kierunków artystycznych i humanistycznych związanych z kulturą oraz instytucji, organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury.

Preferowane terminy rozmów kwalifikacyjnych to 10 i 11.03.

Staże powinny rozpocząć się po 10.03 i zakończyć się do 30.06.

Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania kulturą!

Regulamin, formularze zgłoszenia, lista instytucji oraz informacje o projekcie znajdują się na www.nck.pl/edycja-wiosenna/
Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 2 100 117

JARTE poszukuje stażysty do projektu M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce.

M4 jest wydarzeniem z zakresu animacji kultury. Towarzyszy mu praca z zakresu promocji i PR, organizacji wolontariatu oraz archiwistyki. W ramach M4 pracujemy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z różnych środowisk. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami pomocowymi. Skupiamy się na odkrywaniu talentów i walce z nudą.

Proponowany termin stażu 04.05.201 6 – 30.06.2016 (szczegóły do uzgodnienia). Liczba godzin 200 / 3 dni w tygodniu.

Zakres obowiązków: pomoc w zadaniach dot. promocji wydarzenia, współpracy z mediami; kontakty z uczestnikami projektu oraz pomoc w zarządzaniu bazą danych, pomoc w tworzeniu treści (www, social media), pomoc w ewaluacji zadania, pomoc w zadaniach dot.

Cel stażu: Zapoznanie się ze specyfiką organizacji dużego projektu z zakresu animacji kultury oraz nabycie praktycznej wiedzy dot. promocji wydarzeń kulturalnych i PR.

Umiejętności jakie nabędzie stażysta: Nabycie umiejętności z zakresu promocji wydarzenia kulturalnego, ewaluacji oraz fundraisingu.

Preferowane kierunki studiów kandydatów: zarządzanie kulturą, dziennikarstwo, animacja kultury, filologie, architektura, socjologia, kulturoznawstwo.

KONTAKT: jarte[at]jarte.org / tel. 601 050 954

staż-nck