Polecamy uwadze projekt „Strategii Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015 – 2020” – trwają konsultacje tego dokumentu. Można brać w nich udział do 15 lutego.

Samorządowe Centrum Kultury czeka na uwag i opinie na adres: gkruszynski@kultura.mielec.pl

Przewidziano także spotkanie z mieszkańcami, jednak odbędzie się ono w godzinach przedpołudniowych 16 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Domu Kultury, więc nie każdy będzie mógł wziąć w nim udział. Zachęcamy zatem do przesyłania opinii drogą mailową pod podany adres.

Nasze Stowarzyszenie mocno zaangażowało się w powstawanie tej strategii. Kinga Bielec, prezeska zarządu, zgłosiła potrzebę stworzenia tej strategii na jednym ze spotkań prezydenta miasta Daniela Kozdęby z mieszkańcami w 2014 roku. Później brała udział w wyborze oferty, a także brała udział w pracach nad założeniami strategicznymi do strategii. Jednak podczas pracy zespół merytoryczny nie działał w pełnym składzie, a część prac nad strategią odbywała się między prezydentami miasta i dyrektorem SCK, bez udziału reszty zespołu. W tej chwili całe środowisko związane z mielecką kulturą powinno włączyć się w opiniowanie dokumentu, aby strategia reprezentowała jak najszersze potrzeby i opinie mieszkańców.