Sztuka jest obecna w M4 od samego początku. Dlatego prezentacja naszego projektu i obecność w publikacji Narodowego Centrum Kultury „Sztuka + Animacja Kultury” jest dla nas ważna. To wyróżnienie i nagroda za lata pracy u podstaw. Poczytajcie o M4 i innych projektach zaprezentowanych podczas III Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która odbyła się 7 grudnia 2013 r. w Warszawie.

 „M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce” zostało wybrane właśnie ze względu na podjęcie działań z zakresu sztuki w celu animowania społeczności lokalnych.  Zaprezentowaliśmy nasze rozumienie relacji sztuki z animacją kultury. W M4 wykorzystujemy sztukę jako narzędzie, ale sama w sobie jest dla nas równie ważna. U nas każdy może stać się artystą, a jego głos wybrzmieć indywidualnie, w grupie, w twórczej pracy i zabawie.

Przeczytajcie publikację „Sztuka + Animacja kultury” w PDF. W niej znajdziecie także część teoretyczną, wnioski z rozmów z animatorami, odpowiedzi na pytania o obecność sztuki w działaniach animacyjnych i wiele ciekawych opinii zarówno praktyków jak i teoretyków.